Naz nedir ne demektir? Naz ile ilgili atasözü deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yere bakarak naz yapan bir bayan
Naz etmek
 1. Kendini beğendirmek amacıyla takınılan edalı tavır, cilve: Hem bahardır hem yazdır / Hem cilvedir, hem nazdır, / Ne söylense hep azdır; / Hak'tan armağan kadın / Her derde derman kadın (M. N. Sefercioğlu)
 2. İstediği halde isteksiz gibi görünüp kendini ağırdan satmak amacıyla yapılan yapmacıklı çekingen davranış: "Nazı bırak da öttür şu boruyu... Sesi ince mi kalın mı, tatlı mı acı mı, artık öğrenelim." dedim. (A. Givda)
 3. Şımarıkça davranış: Bende nazından bıktım, nazına dayanamıyorum anla! (N. Cumalı)


Naz ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "naz" kelimesi geçen deyimler, açıklamaları ve örnek cümleler:

 • Naz etmek (yapmak, satmak): (deyiminin anlamı) Nazlanmak: Çocuk gibi sevilmek ve avutulmak istiyor; tanıştıkları günden beri naz ediyor, o da bu naza severek katlanıyordu (A. E. Kavaklı). Barışmasına barışacak ama, biraz naz ediyor (C. Kudret). Ben zaten seninle evlenmem diye naz yapıyordu (S. S. Pınar).
 • Naz uykusu: Etrafın farkına bilerek varmamak, cilve ile kendini uykuda göstermek: Naz uykusu, o güzelin bakışlarını sarhoş ve baygın hale getirmiş, bakışlarını bulandırmış, gamzelerini naz eder hale getirmiş.
 • (Kendini) Naza çekmek: İstekli olduğu halde yapmacıktan isteksiz gibi davranmak: O alaka gösterdikçe Gülzar kendini naza çekiyordu (E. B. Şapolyo). Evlenme teklifinin kabul edilmemesindeki gerçek sebebi bir türlü bulup çıkaramadı. En kuvvetli sebep, kadın belki kendisini naza çekiyordu. (N. Kemal)
 • (Birine) Nazı geçmek: Dilediğini kabul ettirecek kadar hatırı sayılmak: Tasavvuf ehlince erenlerin "naz ehli" olanları, Allah'a naz edebilen, nazları Allah'a geçenlerdir. (N. Albayrak)
 • (Birinin) Nazına katlanmak: Birinin istediği her şeyi hangi durumda olunursa olunsun yerine getirmek: Peki, ne diye sana yepyeni elbiseler yaptırıyor, bu kadar masraflara giriyor, her nazına katlanıyor? (H. F. Ozansoy)
 • Nazını çekmek: Birinin her istediğini yerine getirmek, her türlü davranışına katlanmak: Onun bunun nazını, kendi nazlı yari için çeker. (A. Tecemen)


Naz ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "naz" kelimesi geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Çok naz âşık usandırır: (atasözünün anlamı) Başka şeylerde olduğu gibi nazlanmada da aşırı gidilmemelidir ve karşı taraf bıktırılmamalıdır: A kuzum çok nazdan âşık usanır / Vefasız sevdadan gönül bulanır. (Emrah)
 • Güzele güzel dersin naz eder, çirkine güzel dersin haz eder: Güzel sözün her insanda bırakacağı etki yine güzeldir (!).
 • Kişi, sevdiğine naz eder: Naz etmek sevmenin bir işaretidir, insan sevmediğine naz etmek için uğraşmaz, hemen tersler.
 • Kız anası naz anası, oğlan anası kapı arkası: Kız anasına itibar edilir, oğlan anası istenmez.
 • Kız evi, naz evi (ona göre al önlemini): Kız tarafı nazlı olur, erkek tarafının bunu kabul etmesi ve buna hazırlıklı olması gerekir: Kızdır, nazdır, ne verilse azdır.
 • Naz maşukun, niyaz aşığın kârıdır: Naz sevilenin ve çoğunlukla kızların, yalvarıp yakarma da sevenin genellikle de erkeklerin işidir, bunun tersi düşünülemez: Güzellin huyu cilvedir nazdır aşığın sanatı ise niyazdır. (Ciziri)
( 0 soru/yorum )