Nazım Nedir Ne Demektir?


  1. → Koşuk.
  2. Düzenleyici.
  3. Nazım düzücü.İlgili kelimeler ve anlamları

  • Nazım biçimi (şekli): (edebiyat) Bir şiirin dize sayısı, nazım birimi, uyak örgüsü gibi biçimsel özelliklere ve işlediği konulara göre aldığı ad, nazım şekli. Divan şiirinde gazel, kaside, mesnevi, terkibibent, terciibent, halk şiirinde koşma, mani, Tanzimat'tan sonra da batıdan gelen terza rima, sone, ottova rima gibi nazım biçimlerini kullanılmıştır.
  • Nazım birimi: (edebiyat) Şiirlerde belirli sayıda dizeden oluşan küme. Divan şiirinde nazım birimi beyit, halk şiirindeyse dörtlüktür.
  • Nazım hesap: (ticaret) Alacak ve borçlarla ilgisi bulunmayan ve bilanço sonuç hesaplarını etkilemeyen hesaplar.
  • Nazım plan: Bir kendin haritaları üzerinde çizilen ve arazi parçalarının kullanılış biçimleriyle başlıca bölge tiplerini belirten, kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plan.
  • Nazımı hava: (askeri terim) Torpilin atılabilmesi için basınçlı hava haznesindeki havayı torpil kovanına ileten düzen.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.