Reva nedir? Reva görmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Reva, yakışır, yerinde, uygun anlamlarına gelir: Kendisine reva gördüğünü sana reva görmeyenin, arkadaşlığında hayır yoktur (Hadisi Şerif). Revadır gerçi öldürmek yılanı / Eğer derviş isen incitme canı (Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.)


  • (Bir davranışı birine) Reva görmek: (deyiminin anlamı) Kötü bir davranışı birine karşı uygun görmek, bu davranışı ona yakıştırmak: Hayvanlara bile reva görülmeyecek işkenceleri reva gördüler bize Eylül'lerde. Önce idam edip sonra yargıladılar. Suçsuz yere idam edilenlerin kanlarına kadeh kaldırdılar. (İlgili cümle kaynağı: İ. Sarı)
  • Reva mı?: "Layık mı, bu da olur mu?" anlamlarında kullanılır: Reva mıdır ki ben özlem içinde can vereyim, buralarda ayrılık içinde öleyim dedi. Reva mıdır ki ben sıkı bağlar içinde olayım da siz bazen yeşilliklerde, bazen ağaçlarda olasınız. Dostların vefası böyle mi olur? (Mesnevi'den)
( 0 soru/yorum )