Reva nedir? Reva görmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Reva, yakışır, yerinde, uygun anlamlarına gelir: Kendisine reva gördüğünü sana reva görmeyenin, arkadaşlığında hayır yoktur. (Hadisi Şerif)


  • (Bir davranışı birine) Reva görmek: (deyiminin anlamı) Kötü bir davranışı birine karşı uygun görmek, bu davranışı ona yakıştırmak: Hayvanlara bile reva görülmeyecek işkenceleri reva gördüler bize Eylül'lerde. Önce idam edip sonra yargıladılar. Suçsuz yere idam edilenlerin kanlarına kadeh kaldırdılar. (İlgili cümle kaynağı: İ. Sarı)
( 0 soru/yorum )