Retorik Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (edebiyat) Söz ya da yazıda, sözcüklerin istenilen etkiyi sağlayacak biçimde kullanılması sanatı.
  2. Bu sanatı konu alan bilgi dalı, söz bilim. Belagat, ilmi belagat eş anlamları.
  3. Bu sanatla ilgili, buna değgin.
  4. Yapay, abartılı, yalnızca sanatlı sözlere dayanan (yapıt, konuşma vb.).
( 0 soru/yorum )