Koyak nedir ne demektir? Anlamı

Koyak İçinde akarsu yataklarının bulunduğu, iki yanı dağlık alan, vadi. Pelissier Köprüsü'nü geçtiğimde, ırmağın oluşturduğu koya...

Koy nedir ne demektir? Anlamı

Koy Küçük ve az kapalı körfez . Sabahları denize giriyor, öğlenleri kağıt oynuyor, akşamları da Küçük Koy'a inip şezlonglarda yıl...

Kovuk nedir ne demektir? Anlamı

Diğerleri gibi düz olması gereken bir şeyin oyuk olan iç kısmı. Ormanda neredeyse ağaçların tümünde kalacak bir kovuk bulunabilirdi, ama ke...

Kovboy nedir ne demektir? Anlamı

Kovboy Kovboy, sığır ve atları eğiten ve evcilleştiren, genelde Kuzey ve Güney Amerika'da sığır çiftliklerinde yaşayan atlı çobanl...

Kovan nedir ne demektir? Anlamı

Arı kovanı Toprak ya da tahtadan yapılan arı barınağı (evi). Fişeğin kapsül, barut ve kurşun taşıyan, silah ateşlendikten sonra yan ...

Kova nedir ne demektir? Anlamı

Kova Daha çok su ya da sulu şeyleri içine koyup taşımaya, kuyudan su çekmeye yarayan, konik silindir şeklinde, üstünden kulplu kap, b...

Kotra nedir ne demektir? Anlamı

Kotra teknesi Çoğunluğu tek direkli, randalı, ince, hafif spor yelkenlisi. Spor ve gezinti için kullanılan yelkenli tekneler. Fazla ...

Koton nedir ne demektir? Anlamı

Koton kumaş Pamuk, pamuk ipliği, pamuk ipliğinden yapılmış veya genel olarak pamuklu kumaşlara verilen ad. Farsça kutun (pamuk) sözcüğünden...

Kotasyon nedir ne demektir? Anlamı

Kotasyon bir menkul kıymetin tanımlanarak resmi borsa listesine kabul edilmesidir. Yabancı para veya menkul kıymetler için verilen en yüks...

Kotanjant nedir ne demektir? Anlamı

Kotanjant (matematik) Merkezi, kartezyen koordinat sisteminin merkeziyle çakışık bir trigonometri çemberinde, bir kolu X ekseni üzer...

Kota nedir ne demektir? Anlamı

Belirli bir sürede aşılmaması gereken miktar, üst sınır. İnternet kotası vb. Belli bir toplumsal, ekonomik topluluğa, gruba tanınan konten...

Kot nedir ne demektir? Anlamı

Kot Kot, blucin yapımında kullanılan mavi, kaba pamuklu, desenli sert kumaş ve bu kumaştan yapılmış cepli pantolon, mont vb. giysi. &q...

Koşum nedir ne demektir? Anlamı

Koşum atı ve kayış takımı Araba, kağnı, pulluk ya da sabana koşulan (bağlanan) at, katır, öküz ya da eşeğin kayış takımı. Hayvanın, ç...

Koşul nedir ne demektir? Anlamı

(felsefe, mantık) Bir başka şeyin kendisine bağlı olduğu fakat bu şeyin nedeni olmayan şey; bir işin olabilmesi için eldeki olanaklara kat...