Koşul nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. (felsefe, mantık) Bir başka şeyin kendisine bağlı olduğu fakat bu şeyin nedeni olmayan şey; bir işin olabilmesi için eldeki olanaklara katılan gereklik; olgu, olay ve süreçlerin içinde oluştukları dış çevre.
  Meyvelerin oluşması için gerekli hava koşulları oluştu.
 2. (mecazi) Temel, gerekli olan.
  Tarih, vasiyetnamenin koşullarındandır.


 • Koşul birleşik zamanı: (dil bilim) Koşul kavramı veren birleşik zaman kipi, şart birleşik zamanı. Türkçe'de koşul birleşik zamanı, yalın zamanlı bir çekimli eyleme ek eylemin -sa, -se (ise) ekinin getirilmesiyle kurulur.
  Örnek: Baktıy-sa-nız, (baktı ise-niz).
 • Koşullu birleşik cümle: Bir temel cümleyle dilek-koşullu bir yan cümleden kurulu olan cümle türü, şartlı birleşik cümle.
  Bir ulus, din kitaplarını okuyup anlayamazsa, doğaldır ki dinin gerçek yönünü öğrenemez. (İlgili cümle kaynağı: Ziya Gökalp)
 • Koşullu yan cümle: Birleşik cümlelerde, koşul kavramı veren yan cümle, şartlı cümle.
  Örnek: Ölüm gelip de insan, gözlerini dünyaya kapayacağı zaman "Ben şu işi yaptım, şu kitapları yazdım, şu sözleri söyledim, şu insanları yetiştirdim, şu iyilikleri ettim, şu kalpleri kazandım diyebiliyorsa en büyük eseri olan hayatını gönül rahatlığıyla bitirmiş olur. (H. A. Yücel)
( 0 soru/yorum )