Kovuşturma nedir? Kovuşturmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Suçlu olduğu sanılan veya ileri sürülen biri için yapılan soruşturma, araştırma ve izleme, takibat. Kovuşturma ve soruşturma arasında öncelik bakımından bir takım farklılıklar mevcuttur: Soruşturma kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi; kovuşturma ise iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade eder (Ceza Hukuku Genel Hükümler). Soruşturma evresinin görevi, kovuşturmayı hazırlamaktır (Ceza Muhakemesi Hukuku).

  • Kovuşturma açmak: Kovuşturma işlemine başlamak.
  • Kovuşturma yapmak: Kovuşturma işlemini yürütmek.
  • Kovuşturmak: Bir kimse hakkında suç şüphesiyle gerekli araştırma ve soruşturma yapmak, takibat yapmak.
( 0 soru/yorum )