Koşum nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Koşum atı ve kayış takımı
Koşum atı ve kayış takımı
  1. Araba, kağnı, pulluk ya da sabana koşulan (bağlanan) at, katır, öküz ya da eşeğin kayış takımı.
  2. Hayvanın, çekeceği arabaya bağlanması işi.
  3. Bir lokomotifin trene ya da iki vagonun birbirine bağlanması.


  • Koşum atı (hayvanı): Arabaya, sabana ya da pulluğa koşulan at ya da hayvan.
  • Koşum takımı: Koşum. Koşum takımı şu parçalardan oluşur: Atların başına takılan "başlık", boynuna takılan ve esas yükü kavrayan "hamut", sırtı birkaç yerden saran "paldum", atın sırtının tam ortasını bir miktar örten "belleme", atın ağzına takılan ve bir ucu da sürücünün elinde olan "gem-dizgin-terbiye", ayrıca hamuttan arabaya uzanan ve arabayı çeken "yan kayışı", göğüslük (madalyon), kuskun (uçtaki kayış), zincir ve süs (levha). (L. Dağtaş)
  • Koşumlu: Arabaya koşulmuş, koşum takımı geçirilmiş (hayvan).
( 0 soru/yorum )