koşum :

Koşum nedir ne demektir? Anlamı

Koşum atı ve kayış takımı
Koşum atı ve kayış takımı
  1. Araba, pulluk ya da sabana koşulan at, katır ya da eşeğin kayış takımı.
  2. Bir lokomotifin trene ya da iki vagonun birbirine bağlanması.


  • Koşum atı (hayvanı): Arabaya, sabana ya da pulluğa koşulan at ya da hayvan.