Kotanjant nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kotanjantı gösteren çizim
Kotanjant
  1. (matematik) Merkezi, kartezyen koordinat sisteminin merkeziyle çakışık bir trigonometri çemberinde, bir kolu X ekseni üzerinde sabit kalırken, diğeri çember üzerinde saat yönünün tersine hareket eden açının, çember üzerinde taradığı herhangi bir noktasını merkezle birleştiren doğrunun kotanjantlar eksenini kestiği noktanın Y eksenine uzaklığının cebirsel değeri. Birimi yoktur, cotg ya da cotan simgesiyle gösterilir.
  2. Bir dik üçgende, bir dar açının kotanjantı, açıya bitişik dik kenarın açının karşısına düşen dik kenara oranı olarak bulunur. Dolayısıyla açının kosinüsünün, sinüsüne oranına; tanjantının tersine eşittir. (Dik açının kotanjant değeri sıfırdır.)


  • Kotanjantlar ekseni: (matematik) Trigonometri çemberinin, pozitif yöndeki y ekseniyle kesim noktasından çembere teğet ve y eksenine dik olarak çizilen doğru. Açıların kotanjant değerlerinin bulunmasında kullanılır.
( 0 soru/yorum )