Kot nedir? Kot farkı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir villadaki kot farkının gösterimi
Kot farkı
  1. Bir noktanın, esas olarak alınan düzlemden uzaklığı ve bu uzaklığı gösteren rakam.
  2. Temel ile zemin arasındaki yükseklik. Kot farkı.
  3. Halk arasında, dairenin bir yönünün 1. kat iken diğer yönünün zemin kat gibi farklı olması durumu.


  • Kot farkı:
    1. İki nokta arasındaki yükseklik farkı.
    2. İki zemin arasındaki yükseklik farkı.
( 0 soru/yorum )