Koşma nedir ne demektir? Anlamı ve Koşma Örneği

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Koşmak eylemi.
  2. (edebiyat) Türk halk edebiyatında, aşk, gurbet, özlem, yurt ve doğa sevgisini, toplumsal eşitsizlikleri, bireylerin aksayan yönlerini, din ve tasavvufla ilgili konuları işleyen, 3 - 6 dörtlükten oluşan, on birli hece ölçüsüyle yazılan şiir türü ev nazım biçimi.
  3. (denizcilik) Bir halatı, bir ağacı pekiştirmek için yanına konulan halat ya da ağaç.


KOŞMA ÖRNEĞİ

Mecnun'a dönmüşüm bilmem gezdiğim
Dağlar mıdır sahra mıdır yol mudur
Dostumun bağına girip dizdiğim
Lale midir sümbül müdür gül müdür

Aşk değil mi beni derde düşüren
Ferhad gibi yüce dağlar aşıran
Yari böyle benden ayrı düşüren
Adu mudur engel midir el midir

Kamil olan belli olur söz ilen
Al yanağa çifte benler dizilen
Mah yüzüne bölük, bölük yazılan
Kakül müdür zülüf müdür tel midir

Gevheri der bulmam kimsede vefa
Dost diye sevdiğim etti kim sefa
Hubların aşıka ettiği cefa
Kanun mudur erkan mıdır yol mudur

Aşık Gevheri'nin bir koşması (17. yy.)
( 0 soru/yorum )