arşiv:Ocak 03

Müstakar nedir ne demektir? Anlamı

(sıfat) İstikrar bulmuş, durulmuş. Biz dünya için devamlı ve müstakar bir sistem arıyoruz ve doğrudan doğruya istikbale teveccüh etmiş bul...

Müstahkem nedir ne demektir? Anlamı

Sağlamlaştırılmış, tahkim ve takviye edilmiş. Her bir kabile sadece kendilerine has evler değil; aynı zamanda kendilerine ait bahçe, ziraat ...

Müstahdem nedir ne demektir? Anlamı

Hizmette bulundurulan kimse, hizmetli, odacı veya hademe. Her sınıfın birer mubassırı ile mekteplerin temizliğinden sorumlu müstahdem ve bi...

Müstahak nedir ne demektir? Anlamı

Hak etmiş, hak kazanmış, layık. Subay ve astsubaylar kademe ilerlemesinde onay metninde yazılı tarihi takip eden aybaşından itibaren kademe...

Müstağni nedir ne demektir? Anlamı

Doygun, gönlü tok, elinde olanla yetinen. İşte bu müstağni insanlardır ki, kimseden karşılıksız bir şey kabul etmezler, izzet-i nefislerini...

Müspet nedir ne demektir? Anlamı

Olumlu (zıt anlamı menfi ). Daima müspet düşünmeyi, müspet konuşmayı ve müspet hareket etmeyi, fitne uyandıracak fiillerden kaçınmayı tavsi...

Müsemma nedir ne demektir? Anlamı

Ad verilmiş, ismi olan, adlı. Bizler elbette; Rahman, Kahhar, Rahim, Cebbar, Hakim, Müteal gibi sayılmayacak çok isimlerle müsemma olan Mabu...