Müstakim nedir? Sırat-ı Müstakim ne demektir? Anlamları

Doğru, doğruluktan şaşmayan. Kulun kalbi müstakim olmadıkça imanı müstakim olamaz, lisanı (söyledikleri) dosdoğru olmayınca da kalbi müstak...

Müstakil nedir? Müstakil ev ne demektir? Anlamları

Müstakil ev Bağımsız. Müslüman Türkler, önce Abbasi devletinin askeri, idari, ilmi ve kültürel sahalarında çeşitli görevler aldılar; ...
1 Yorum

Müstakbel nedir ne demektir? Anlamı

Gelecek (zaman), istikbal. Beşinci asırdan on ikinci asra kadar geçen zamanı ben "mazi" ile tabir ederim, ondan sonrasına da &quo...

Müstakar nedir ne demektir? Anlamı

(sıfat) İstikrar bulmuş, durulmuş. Biz dünya için devamlı ve müstakar bir sistem arıyoruz ve doğrudan doğruya istikbale teveccüh etmiş bul...

Müstahzarat nedir? Müstahzar ne demektir? Anlamları

Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış. Cenup Cephesi Kumandanı Refet Paşa'nın emrinde bulunan üç piyade fırkası, Dumlupınar...

Müstahsil makbuzu nedir? Müstahsil ne demektir? Anlamı

Müstahsil makbuzu örneği Müstahsil üretici, yetiştirici demektir. Müstehlik (tüketici) karşıtı. Memleketin gerçek sahibi ve efendisi,...

Müstahkem nedir ne demektir? Anlamı

Sağlamlaştırılmış, tahkim ve takviye edilmiş. Her bir kabile sadece kendilerine has evler değil; aynı zamanda kendilerine ait bahçe, ziraat ...

Müstahdem nedir ne demektir? Anlamı

Hizmette bulundurulan kimse, hizmetli, odacı veya hademe. Her sınıfın birer mubassırı ile mekteplerin temizliğinden sorumlu müstahdem ve bi...

Müstahak nedir ne demektir? Anlamı

Hak etmiş, hak kazanmış, layık. Subay ve astsubaylar kademe ilerlemesinde onay metninde yazılı tarihi takip eden aybaşından itibaren kademe...

Müstağni nedir ne demektir? Anlamı

Doygun, gönlü tok, elinde olanla yetinen. İşte bu müstağni insanlardır ki, kimseden karşılıksız bir şey kabul etmezler, izzet-i nefislerini...

Müstafi nedir? Müstafi sayılma ne demektir? Anlamı

Kendi isteğiyle işinden çekilmiş, istifa etmiş. Mecburi hizmet sonrası Silahlı Kuvvetlerden ayrılmış bir müstafi astsubaydı. Müstafi say...

Müstacel nedir? Müstacelen ne demektir? Müstaceliyet anlamı

Acele olan, ivedili, çabuk yapılması gereken. Sultan Hamid, müstacel bir iş zuhurunda gecenin herhangi bir vaktinde kendisinin uyandırılmas...

Müsriflik nedir? Müsrif ne demektir? Anlamları

Aşırı harcama yapma, cömertliğin ötesinde savurgan ve tutumsuz olma durumu ve bunu yapan kişi. Eli sıkı (cimri) olma, büsbütün eli açık (mü...

Müspet nedir ne demektir? Anlamı

Olumlu. Menfi karşıtı. Daima müspet düşünmeyi, müspet konuşmayı ve müspet hareket etmeyi, fitne uyandıracak fiillerden kaçınmayı tavsiye ed...

Müshil nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Müshil Müshil, bağırsak kaslarını uyararak dışkılamayı hızlandıran, kısa sürede bağırsağın tamamına yakınını boşaltan ilaç ve maddeler...

Müsemmen nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Sekiz kısım veya sekiz parçadan oluşan, sekizli. (edebiyat) Sekizer mısralı bölümlerden oluşan şiir. Müsemmen, aynı vezinde sekiz mısralı...

Müsemma nedir ne demektir? Anlamı

Ad verilmiş, ismi olan, adlı. Bizler elbette; Rahman, Kahhar, Rahim, Cebbar, Hakim, Müteal gibi sayılmayacak çok isimlerle müsemma olan Mabu...