Müstakar nedir ne demektir? Anlamı

(sıfat) İstikrar bulmuş, durulmuş: Biz dünya için devamlı ve müstakar bir sistem arıyoruz ve doğrudan doğruya istikbale teveccüh etmiş bul...

Müstahkem nedir ne demektir? Anlamı

Sağlamlaştırılmış, tahkim ve takviye edilmiş: Her bir kabile sadece kendilerine has evler değil; aynı zamanda kendilerine ait bahçe, ziraat ...

Müstahdem nedir ne demektir? Anlamı

Hizmette bulundurulan kimse, hizmetli, odacı veya hademe: Her sınıfın birer mubassırı ile mekteplerin temizliğinden sorumlu müstahdem ve bi...

Müstahak nedir ne demektir? Anlamı

Hak etmiş, hak kazanmış, layık: Subay ve astsubaylar kademe ilerlemesinde onay metninde yazılı tarihi takip eden aybaşından itibaren kademe...

Müstağni nedir ne demektir? Anlamı

Doygun, gönlü tok, elinde olanla yetinen: İşte bu müstağni insanlardır ki, kimseden karşılıksız bir şey kabul etmezler, izzet-i nefislerini...

Müspet nedir ne demektir? Anlamı

Olumlu (zıt anlamı menfi ): Daima müspet düşünmeyi, müspet konuşmayı ve müspet hareket etmeyi, fitne uyandıracak fiillerden kaçınmayı tavsi...

Müsemma nedir ne demektir? Anlamı

Ad verilmiş, ismi olan, adlı: Bizler elbette; Rahman, Kahhar, Rahim, Cebbar, Hakim, Müteal gibi sayılmayacak çok isimlerle müsemma olan Mabu...