müstahdem:

Müstahdem nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
  1. Hizmette bulundurulan kimse, hizmetli, odacı veya hademe.
    Her sınıfın birer mubassırı ile mekteplerin temizliğinden sorumlu müstahdem ve birde kapıcı bulunmaktadır.
  2. İstihdam edilen yani bir işte bir görevde kullanılan.
    Sadece mevcut olan bu vazifelerde müstahdem bulunanlara yevmiye verilecektir.