Müstahdem nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Hizmette bulundurulan kimse, hizmetli, odacı veya hademe: Her sınıfın birer mubassırı ile mekteplerin temizliğinden sorumlu müstahdem ve birde kapıcı bulunmaktadır. (örnek cümle)
  2. İstihdam edilen yani bir işte bir görevde kullanılan: Sadece mevcut olan bu vazifelerde müstahdem bulunanlara yevmiye verilecektir.
( 0 soru/yorum )