Müspet nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Olumlu (zıt anlamı menfi): Daima müspet düşünmeyi, müspet konuşmayı ve müspet hareket etmeyi, fitne uyandıracak fiillerden kaçınmayı tavsiye ederdi...
  2. (dil bilim) Olumlu: Bir işin olduğunu bildiren fiillere "müspet", olmadığını bildiren fiillere de "menfi" derler: Güneş doğdu (müspet), Güneş doğmadı (menfi). (M. S. Sander)
  3. (fizik, matematik) Pozitif, artı (+): Şu koordinatın sağındakiler müspet sayılar, solundakiler de menfi sayılar olduğuna göre birine (-10), ötekine de +10 diyoruz. (H. Z. Ülken)


  • Müspet ilimler: Genel kabul görmüş, kanıtlanabilir bilimsel esaslara dayalı bilimler, pozitif bilimler: Müslümanların ilmini irfanını gerçekten ölçmek, müspet ilme yaptıkları katkıyı görmek istiyorsanız, başlarındaki yöneticilerin Kur'an ile barışık yaşadığı dönemlere bakacaksınız. (İlgili cümle kaynağı: Yavuz Bahadıroğlu)
( 0 soru/yorum )