Müsemmen nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Sekiz kısım veya sekiz parçadan oluşan, sekizli.
  2. (edebiyat) Sekizer mısralı bölümlerden oluşan şiir. Müsemmen, aynı vezinde sekiz mısralık bentlerden oluşan nazım şekli olup edebiyatımızda çok az kullanılır.
  3. (müzik) Türk musikisi eserlerinde kullanılan sekiz zamanlı bir usul. Kürdili Hicazkar makamı ile Müsemmen usulünü bulup ilk defa kullanan Arif Bey'dir. (Y. Öztuna)
( 0 soru/yorum )