Müstahzarat nedir? Müstahzar ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış: Cenup Cephesi Kumandanı Refet Paşa'nın emrinde bulunan üç piyade fırkası, Dumlupınar'da, müstahzar bir mevzide bulunuyorlardı. (örnek cümle)
  2. Önceden hazırlanarak eczanede bulundurulan ticari ilaç, preparat: Eskiden müstahzar ilaçlar pek az olduğundan doktorlar reçetelerine hep hazırlanacak ilaçların formüllerini yazarlardı.
  3. (kimya) En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım ve çözeltileri ifade eder.


  • Müstahzarat:
    1. Hazırlanmış şeyler.
    2. Hazırlanmış ilaçlar: Tıbbi müstahzarat fabrikaları...
( 0 soru/yorum )