müstacel:

Müstacel nedir? Müstacelen ne demektir? Müstaceliyet anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Acele olan, ivedili, çabuk yapılması gereken.
Sultan Hamid, müstacel bir iş zuhurunda gecenin herhangi bir vaktinde kendisinin uyandırılmasına müsaade etmişti.

  • Müstacelen: Acele olarak, ivedilikle, çabucak, geciktirmeden, tezelden.
    Müstacelen İstanbul'a gitmek mecburiyetindeyim...
  • Müstaceliyet: İvedilik, acele yapma gerekliliği, acil olma hali.