Müstacel nedir? Müstacelen ne demektir? Müstaceliyet anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Acele olan, ivedili, çabuk yapılması gereken: Sultan Hamid, müstacel bir iş zuhurunda gecenin herhangi bir vaktinde kendisinin uyandırılmasına müsaade etmişti. (örnek cümle)

  • Müstacelen: Acele olarak, ivedilikle, çabucak, geciktirmeden, tezelden: Müstacelen İstanbul'a gitmek mecburiyetindeyim...
  • Müstaceliyet: İvedilik, acele yapma gerekliliği, acil olma hali.
( 0 soru/yorum )