müstahsil:

Müstahsil makbuzu nedir? Müstahsil ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Boş müstahsil makbuzu örneği
Müstahsil makbuzu örneği
Müstahsil üretici, yetiştirici demektir. Müstehlik (tüketici) karşıtı.
Memleketin gerçek sahibi ve efendisi, hakiki müstahsil olan köylüdür.


  • Müstahsil makbuzu: Defter tutan mükelleflerin, defter tutmayan dolayısıyla fatura kesemeyen çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir. İki nüsha düzenlenen müstahsil makbuzu çiftçiye de imzalatıldıktan sonra aslı çiftçiye verilir, nüshası işletmede kalır ve kayıtlara geçer.