Kompresyon nedir ne demektir? Anlamı

Bir motor silindirinde ateşleme öncesi kompresyon Gevşek veya seyrek olan şeyleri birbirine yaklaştırarak sıkı duruma getirme, sıkış...

Kompres nedir? Kompres yapmak ne demektir? Anlamı

Soğuk kompres yapmak Yaraların bakımında, ameliyatlarda ya da başka bir amaçla kullanılan, birkaç kez katlanmış gazlı bez. Yara veya...

Komprador nedir ne demektir? Anlamı

Sömürge ve yarı sömürge ülkelerle, yabancı sermayenin girdiği ülkelerde, yabancı sermaye ve şirketlere aracılık yapan kişi, acente. (mecaz...

Kompozit nedir? Kompozit malzeme ne demektir? Anlamı

Karma, bileşik. (mimarlıkta) Değişik tarzları bir arada taşıyan. Karbon fiber ve titanyum metal örgünün bir arada kullanıldığı ha...

Kompozisyon nedir ne demektir? Anlamı ve Örneği

Kompozisyon resim örneği (Picasso) Ayrı ayrı öğelerin birleştirilerek bir bütün oluşturma işi. Yapı. Ortaya konan her türlü düşünce...
8 Yorum

Kompoze nedir? Kompoze etmek ne demektir? Anlamı

Birçok parçalardan oluşmuş, bileşik. Uygurlar tedavide basit ve kompoze ilaçlar kullanmışlardır. (İ. Sarı) "Ögelerini birleştirmek, b...

Komposto nedir ne demektir? Anlamı

Karışık komposto İçine meyve dilimleri de konarak yapılan şekerli hoşaf. Kuru meyvelerle hazırlanan kompostolara hoşaf adı verilir Ko...

Kompliman nedir? Kompliman yapmak ne demektir? Anlamı

Kompliman yapmak Gönül okşayıcı söz, iltifat. "Kadınlara güzel ve özel olduğunu hissettirmek bir erkeğin en önemli vazifesidir. ...

Komplike nedir ne demektir? Anlamı

Yapısının ögelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, karışık, karmaşık, çöz...

Kompleks nedir ne demektir? Anlamı

İlginç, modern ve kompleks bir yapı Karmaşık olan, birçok bölüm ya da birçok öğeden oluşan şey. Spor kompleksi. Kompleks yapı. Bir k...

Kompetan nedir? Kompetanı olmak ne demektir? Anlamı

İşinin ehli, uzman. Avukat bu işlerin kompetanı olmuş. (kelime ile ilgili cümle) (argo) Hayatta uzmanlaşmış kişi, fırlama. Buraların komp...

Kompartıman nedir ne demektir? Anlamı

Kompartıman Kompartıman yolcu trenlerinde vagonların yolcular için ayrılmış bölümlerinden her biri, tren yolcu odası. Trene girer, kom...

Komparatör nedir ne demektir? Komparatör ne işe yarar?

Komparatör ile iki parçanın karşılaştırılması (teknik) Bir parçanın boyunu, bir ölçeğin boyutuyla ölçüştürmeye yarayan araç, karşıl...

Kompaktör nedir ne demektir? Ne işe yarar?

Kompaktör makinesi Genellikle toprak, sıcak asfalt gibi, küçük çaplı zemin ve yol kaplama malzemelerini sıkıştırma işlerinde kullanıla...

Komot nedir ne demektir? Anlamı

Komot Çekmeceli çamaşır dolabı. Komotun içinde, çamaşırların altında çok şey bulabilirsin. (T. H.) Çok çekmeceli uzun ayaklı bir kom...

Komodor nedir ne demektir? Anlamı

(askeri terim) Amiral yetkisiyle donatılmış deniz subayı. Komodorun kumanda ettiği birlikte birden fazla gemi olması gerekmektedir. Filot...

Komidin nedir? Komodin ne demektir? Anlamları

Komodin Komodin, yatak odasında karyolanın iki yanı başına konulan üstü masa biçimindeki çekmeceli küçük dolap. Halk dilinde komidin ola...

Komite nedir ne demektir? Anlamı

Komite toplantısı Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul, encümen, komisyon, a...

Komita nedir? Komitacılık ne demektir? Anlamı

Komita, siyasal bir amaca ulaşmak için gerektiğinde silah kullanan gizli topluluk. Komitacı: (tarih) Balkan uluslarının Osmanlı Devletin...

Komisyon nedir? Komisyoncu ne demektir? Anlamı

Komisyon toplantısı Bir sorunu ya da öneriyi incelemek, bir konuda görüşünü bildirmek, bir hizmeti yerine getirmekle görevli kişiler ...

Komiser nedir ne demektir? Anlamı

Komiser rütbesi Güvenlik teşkilatının meslek aşamaları içinde yer alan, en az lise öğrenimi görmüş veya polis okullarının orta ve yük...

Komedi nedir? Komedya ne demektir? Anlamları

Komedi komedya tiyatro (tiyatro) Komik olanın yansıtıldığı, temelini komik olan insanların veya olayların oluşturduğu oyun türü, gül...

Kombine nedir? Kombine bilet ne demektir? Anlamı

İki şeyi bir araya getiren, birleşik. Kombine bilet. (spor) Değişik özellikte yarışları kapsayan ve bunlardan elde edilen sonuçların ...

Kombina nedir ne demektir? Anlamı

Kombina, birbirleri için mal ve hizmet üreten ve böylelikle birbirlerine bağlı bir bütün oluşturan kurumların birliği. Birkaç sanayi kurum...

Komando nedir ne demektir? Komando ne iş yapar?

Mavi bereli komando timi Baskın, sabotaj gibi özel görevler yapan, her türlü operasyonu ve özel harekatı gerçekleştirebilen, özel ola...

Komandit nedir? Komandite ve komanditer ortak ne demektir? Anlamı

Ortaklarının bir kısmı yönetime karışmak hakkı taşımayan ve yalnız koydukları sermaye ölçüsünde sorumlu olan ticaret ortaklığı. Komandite...

Kolza nedir ne demektir? Kolza Bitkisi

Kolza bitkisi Kolza, (botanik) turpgiller familyasından, hem yağ hem de yem bitkisi olarak yetiştirilen bir bitki. Günümüzde kolzanın...

Kolyoz nedir ne demektir? Kolyoz Balığı

Kolyoz Balığı Kolyoz (ya da kolyos) uskumrugillerden Dünya’da yaygın olarak Pasifik Okyanusunda bulunan, Türkiye’de Akdeniz, Marmara...

Kolye nedir ne demektir? Anlamı

Altın kalpli kolye Manevi değeri maddi değerinden yüksek olan, zincir veya deri iplik ucuna değerli taşlar ve madeni süsler konularak ...

Koltuk nedir ne demektir? Anlamı

Koltuk İki yanında kol dayayacak yerleri olan kumaş deri vb. ile kaplanmış geniş ve rahat oturak, sandalye. (anatomi) Vücutta omuz ...

Kolordu nedir ne demektir? Anlamı

Kolordu (askeri terim) üç tümenle başka tamamlayıcı kıtalardan kurulmuş büyük birliktir. Korgeneral tarafından yönetilirler. En az 40 bin a...

Kolonya nedir? Kolonya neden ve nasıl yapılır?

Kolonya Kolonya, 1709 yılında İtalyan Giovanni Maria Farina tarafından ilk kez üretilen etil alkol, su ve limon, çiçek veya tütün esan...

Koloni nedir ne demektir? Anlamı

Marsta Yaşam Kolonisi Projesi* Sömürge. Başka bir ülkeye yerleşmek üzere giden göçmen topluluğu ya da bu topluluğun yerleştiği yer. ...

Kolon nedir ne demektir? Anlamı

Betonarme kolon Mimarlıkta, uzunluğu doğrultusuna paralel kuvvetlerin etkisi altındaki direk, sütun. Kolon sözcüğü inşaat dilinde bet...

Kolokyum nedir ne demektir? Anlamı

Bir konuda geniş bilgi ve deneyimi olan bir uzmanın, aynı alanda çalışan arkadaşlarının önünde, kendileriyle ilgili bir konu üzerindeki görü...

Kolluk nedir? Kolluk kuvvetleri ne demektir? Anlamı

Gömlek kollarının ucundaki iliklenen bölüm, manşet. (spor) Kollara takılan ve yarış sırasında görevlilerin kimliklerini gösteren şerit. ...

Kollamak nedir ne demektir? Anlamı

Olmasını, ortaya çıkmasını beklemek, gözetmek. Patrondan zam istemek için uygun bir zaman kolluyor. (kelime ile ilgili cümle) Korumak, göz...

Kolektör nedir? Kollektör ne demektir? Anlamı

1. Yerden ısıtma borularına su dağıtan kollektör (teknik) Küçük kesitli birkaç borudan gelen bir akışkanın toplandığı boru ya da bi...
2 Yorum

Kolektif nedir? Kollektif ne demektir? Anlamı

Birçok kimseyi ya da nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan. Doğru yazılışı kolektif şeklinde. İşbirlik...