Komedi nedir? Komedya ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Açık sahne perdesi altındaki iki gülen maske
Komedi komedya tiyatro
  1. (tiyatro) Komik olanın yansıtıldığı, temelini komik olan insanların veya olayların oluşturduğu oyun türü, güldürü.
  2. (mecazi) Yalan ve yapmacık söz ya da davranış, gülmeye yol açan, gülünç olay ya da olaylar bütünü.
    Bu el öpme merasiminde, öyle gizli bir komedi geçti ki, hiç unutmayacağım (İlgili cümle kaynağı: R. N. Güntekin).
( 0 soru/yorum )