Komprador nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Sömürge ve yarı sömürge ülkelerle, yabancı sermayenin girdiği ülkelerde, yabancı sermaye ve şirketlere aracılık yapan kişi, acente.
  2. (mecazi) Böyle ülkelerde, yabancılarla ve genellikle ulusal çıkarların aleyhine işbirliği yapan kimse.
  3. Ülkesinin yabancılarca sömürülmesine katılan işbirlikçi kişiler.
    Kaldı ki, komprador burjuvazi emperyalizme karşı anti-sömürgeci milli nitelikte bir savaş yürütmez bu onun karakterine uygun değildir. (kelime ile ilgili cümle)
  4. (mecazi) Emeğiyle geçinmeyen, varlıklı ve nüfuzlu kimseler için aşağılayıcı anlamda kullanılır.
( 0 soru/yorum )