Kolektif nedir? Kollektif ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Birçok kimseyi ya da nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan. Doğru yazılışı kolektif şeklinde.
  2. İşbirlikli, ortaklaşa.


  • Kolektif çalışma: İşbirliği yaparak, ortaklaşa yapılan çalışma.
  • Kolektif mülkiyet: Üretim araçlarının topluma ait olduğu mülkiyet biçimi, özel mülkiyet karşıtı.
  • Kolektif şirket (ortaklık): (hukuk) En az iki gerçek kişi tarafından, bir ticari işletmeyi, ortak bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve ortaklarının alacaklılara karşı sorumlulukları sınırlanmamış, tüzel kişiliğe sahip ortaklık türü. (Kollektif şirket olarak geçip "Koll. Şti." şeklinde de kısaltılmaktadır.)
( 0 soru/yorum )