Kolokyum nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir konuda geniş bilgi ve deneyimi olan bir uzmanın, aynı alanda çalışan arkadaşlarının önünde, kendileriyle ilgili bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini açıklaması amacıyla düzenlenen ancak dinleyici durumundaki uzmanların da görüş belirtebildikleri tartışmalı toplantı.
( 0 soru/yorum )