Kompoze nedir? Kompoze etmek ne demektir? Anlamı

  1. Birçok parçalardan oluşmuş, bileşik.
    Uygurlar tedavide basit ve kompoze ilaçlar kullanmışlardır. (İ. Sarı)
  2. "Ögelerini birleştirmek, bütünleştirmek, yeniden oluşturmak" anlamlarındaki kompoze etmek sözünde geçer.
    Osmanlıca; yedi kıtaya hükmetmiş olan ecdadımızın yüzyıllar boyunca kullandığı Türkçe-Farsça-Arapça'nın kompoze ettiği bir birleşik dildir. (İlgili cümle kaynağı: Kolektif)