Emprime nedir ne demektir? Anlamı

Emprime kumaş Türlü renkte boyayla kumaş üzerinde desen ve zemin basma işlemi. İpekten yapılan kalıbın açık kalan yerlerinden boya be...
1 soru/yorum

Emprezaryo nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden bir tiyatroyu yöneten ve turne işlerini düzenleyen kimseye verilen ad. Dr. Abel, ona bir tiyatro organizatörü, emprezaryo buldu. S...

Eşantiyon nedir ne demektir? Anlamı

Eşantiyon ve promosyon ürünler Eşantiyon bir malın niteliğini belirtmek veya marka reklamını yapmak amacıyla, o malın parasız olarak v...

Emisyon nedir ne demektir? Anlamı

Emisyon Otomobiller de karbondioksit (CO2) salınımı Kağıt para, senet ve tahvillerin piyasaya sürülmesi. Merkez Bankasının, piyasaya ...
1 soru/yorum

Emaye nedir ne demektir? Anlamı

Emaye tencere Bazı maddeleri çoğunlukla yemek kaplarını kaplayarak onları korumak, parlatmak ya da boyamak için kullanılan, saydam ya...

Emaret nedir ne demektir? Anlamı

Emirlik, beylik, kumandanlık, valilik. Emir tarafından yönetilen bölge, valilik. Beylik. Emaret, emir, bey, voyvoda ve prens gibi sanlar...

Emare nedir ne demektir? Anlamı

Belirti, ipucu, işaret, iz, alamet. Mert ve Sait komiser araçlarına atlayıp yol boyu yola baka baka bir emare arayarak ilerlediler (İlgili ...

Elzem nedir ne demektir? Anlamı

Çok gerekli, lazım, lüzumlu vazgeçilmez gibi anlamlara gelmektedir. Elzem aminoasitleri gerektiğince içermeyen proteinler, dokuların büyümes...

Elmacık kemiği nedir neresidir?

Elmacık kemiği Elmacık kemikleri (anatomi) yüzün kulak, burun, göz ve üst çene arasındaki bölümünü kaplayan bir çift çıkıntılı kemik....

Erekbilim nedir ne demektir? Anlamı

(felsefe) Erekliği inceleyen bilgi alanı. (felsefe) Mekanikçiliğe karşıt olarak evrendeki edimlerden her birinin bir ereğe göre gerçekl...

Erek nedir ne demektir? Anlamı

Bir iş yapılırken varılmak istenilen son. Maksat, hedef eş anlamları. İyi erek yolunu tutanlar iyi ereğe, kötü erek yolunu tutanlar kötü er...

Elektronvolt nedir ne demektir?

Elektronvolt, atom fiziğinde yaygın olarak kullanılan bir enerji birimi. Bir voltluk gerilim farkından serbestçe düşen bir elektronun kazand...

Elektron nedir ne demektir? Anlamı

Helyum atomu yörüngesinde dönen elektronlar (mavi) Değeri 1,602 x 10 -19 coulomb (kulom) olan eksi yüke sahip ve kütlesi 9,10956 x 10 -...

Elektrolit nedir ne demektir? Anlamı

Elektrolit (fizik, kimya) içinde iyonların var olmasından ötürü elektrik akımı geçirilebilen çözelti ya da eriyik. Elektrolit, serbest iy...

Elektrofor nedir ne demektir? Anlamı

Elektrofor, az ölçüde statik elektrik üreten ve çoğaltan, eskiden kullanılmış bir aygıt. Elektrofor, elektrostatik indüksiyon süreci ile e...

Elek nedir ne demektir? Anlamı

Elek İri taneli ya da un gibi toz durumunda olan şeylerin incesini kabasından ayırmak ya da içindeki yabancı maddeleri ayıklamak için ...