Emprime nedir ne demektir? Anlamı

Emprime kumaş Türlü renkte boyayla kumaş üzerinde desen ve zemin basma işlemi. Üzerinde bu işlem yapılmış ipekli, yünlü vb. kumaşlar...
1 Yorum

Emprezaryo nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden bir tiyatroyu yöneten ve turne işlerini düzenleyen kimseye verilen ad. Dr. Abel, ona bir tiyatro organizatörü, emprezaryo buldu. S...

Empoze nedir? Empoze etmek ne demektir? Anlamı

"Bir görüşü zorla, zorlayarak kabul ettirme, benimsetme, dayatma" anlamlarına gelen empoze etmek deyiminde geçer. Doğru yanlış, ha...

Eşantiyon nedir ne demektir? Anlamı

Eşantiyon ve promosyon ürünler Eşantiyon bir malın niteliğini belirtmek veya marka reklamını yapmak amacıyla, o malın parasız olarak v...

Empedans nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Empedans (fizik) doğru akımda direnç denilen büyüklüğün alternatif akımdaki eşdeğer karşılığıdır. Simgesi Z'dir. Alternatif akıma (İn...

Emme-basma tulumba nedir nasıl çalışır?

Emme tulumba Emme pompa, çekilecek akışkanı pistonun sadece yukarı hareketiyle çekip akıtan pompa türüdür. Pistonun yukarı hareketi sı...

Emisyon nedir ne demektir? Anlamı

Emisyon Otomobiller de karbondioksit (CO2) salınımı Kağıt para, senet ve tahvillerin piyasaya sürülmesi. Merkez Bankasının, piyasay...
1 Yorum

Emaye nedir ne demektir? Anlamı

Emaye tencere Bazı maddeleri çoğunlukla yemek kaplarını kaplayarak onları korumak, parlatmak ya da boyamak için kullanılan, saydam ya...

Emaret nedir ne demektir? Anlamı

Emirlik, beylik, kumandanlık, valilik. Emir tarafından yönetilen bölge, valilik. Beylik. Emaret, emir, bey, voyvoda ve prens gibi sanlar...

Emare nedir ne demektir? Anlamı

Belirti, ipucu, işaret. Moralinin bozulduğunu hissettirecek en ufak bir emare göstermemişti. (hukuk) Bir eylem ya da olayı doğrulamakla b...

Em nedir? Eme seme yaramamak ne demektir? Anlamı

Em, ilaç, çare, deva, derman gibi anlamlara gelmektedir. Padişahımızın yarasına em bulacağı söylenen Hıdır Abdal adında bir derviş varmış, o...

Elzem nedir ne demektir? Anlamı

Çok gerekli, lazım, lüzumlu vazgeçilmez gibi anlamlara gelmektedir. Elzem aminoasitleri gerektiğince içermeyen proteinler, dokuların büyümes...

Elvermek nedir? Elverir ne demektir? Anlamı

Uymak, uygun gelmek, yeterli olmak, yetecek kadar olmak. Bir süre inşaat işçiliği yaparak ailesini şehre getirmesine elverecek olanakları as...

Elvan nedir ne demektir? Anlamı

Rengarenk elvan akide şekerleri "Renkler" demek olup dilimizde "çeşit çeşit renkli" anlamında sıfat olarak kullan...

Elmacık kemiği nedir neresidir? Anlamı

Elmacık kemiği Elmacık kemikleri (anatomi) yüzün kulak, burun, göz ve üst çene arasındaki bölümünü kaplayan bir çift çıkıntılı kemik....

Eleştiri nedir? Eleştirel ne demektir? Anlamları

Eleştiri Gerçeği ortaya koymak amacıyla yapılan yargılayıcı inceleme ya da tartışma. (edebiyat) Amacı, bir edebiyat ya da sanat yap...

Elemtere nedir? Elemtere fiş kem gözlere şiş ne demektir? Anlamları

Elemtere, namazlarda sıklıkla okunan Kur'an-ı Kerim'in 105. Suresi olan Fil Suresinin halk dilindeki adıdır. Elemtere fiş kem gö...

Elektroskop nedir ne demektir? Anlamı

Elektroskop negatif yük Elektroskop (fizik) bir cismin elektrik yüklenip yüklenmediğini, yüklendiyse bu elektriklenmenin cinsini ve der...

Erekbilim nedir ne demektir? Anlamı

(felsefe) Erekliği inceleyen bilgi alanı. (felsefe) Mekanikçiliğe karşıt olarak evrendeki edimlerden her birinin bir ereğe göre gerçekl...

Erek nedir ne demektir? Anlamı

Bir iş yapılırken varılmak istenilen son. Maksat, hedef eş anlamları. İyi erek yolunu tutanlar iyi ereğe, kötü erek yolunu tutanlar kötü er...

Elektro ozmos nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Elektro ozmos Elektro ozmos (fizik) bir sıvının, elektrik akımı etkisiyle gözeneklerden ya da kılcal borulardan geçişi, elektriksel ...

Elektronvolt nedir ne demektir?

Elektronvolt, atom fiziğinde yaygın olarak kullanılan bir enerji birimi. Bir voltluk gerilim farkından serbestçe düşen bir elektronun kazand...

Elektron nedir ne demektir? Anlamı

Helyum atomu yörüngesinde dönen elektronlar (mavi) Değeri 1,602 x 10 -19 coulomb (kulom) olan eksi yüke sahip ve kütlesi 9,10956 x 10 ...

Elektromotor nedir? Elektromotor kuvveti ne demektir? Anlamı

(fizik) Dinamo ya da pilde olduğu gibi, mekanik ya da kimyasal bir etkiyle elektrik üreten (aygıt). Böylece üretilen elektrikle ilgili. ...

Elektromıknatıs nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Elektromıknatıs Elektromıknatıs (fizik) çivi gibi bir yumuşak demire dolanmış bir bobinden oluşan ve bobin sarımlarından elektrik akı...

Elektromekanik nedir ne demektir? Anlamı

(teknik) Elektrikle oluşturulan mekanik enerjiyle ilgili. Mekanik elemanlardan oluşan ve bu elemanların hareketiyle elektrikli elemanlara...

Elektromanyetik nedir ne demektir? Anlamı

Elektromanyetik Spektrum Elektromanyetikliği olan ya da bununla ilişiği bulunan demektir. Elektromanyetik dalgalar : (fizik) Yükl...

Elektroliz nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Suyun Elektrolizi Formülü H 2 O olan su, elektrolizle bileşenlerine ayrılır ve bir kutuptan hidrojen diğerinden oksijen toplanır. ...

Elektrolit nedir ne demektir? Anlamı

Elektrolit (fizik, kimya) içinde iyonların var olmasından ötürü elektrik akımı geçirilebilen çözelti ya da eriyik. Elektrolit, serbest iy...

Elektrokimya nedir ne demektir? Anlamı

Elektrokimya, elektrik akımı etkisiyle ortaya çıkan kimyasal değişmeleri ve kimyasal tepkimelerde oluşan enerjiyi elektrik üretiminde kullan...

Elektrojen nedir? Elektrojen grubu ne demektir? Anlamı

Elektrojen elektrik üreten demektir. Elektrojen grubu : (teknik) Genellikle patlamalı bir motorla bir dinamodan oluşan ve motorun kinet...

Elektrofor nedir ne demektir? Anlamı

Elektrofor, az ölçüde statik elektrik üreten ve çoğaltan, eskiden kullanılmış bir aygıt. Elektrofor, elektrostatik indüksiyon süreci ile e...

Elektrodiyaliz nedir ne demektir? Anlamı

Elektrodiyaliz Elektrodiyaliz (kimya) bazı koloitlerin ortamdaki öteki parçacıklara oranla gözenekli zarlardan daha kolay geçmesi öze...

Elektro dinamometre nedir ne demektir?

Elektro dinamometre Elektrodinamometre (fizik) hem doğru hem alternatif akım şiddetini ve gerilimini ölçmeye kısaca elektrik enerjisi...

Elektrodinamik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

(fizik) Elektrik akınının dinamik etkisini inceleyen fizik dalı. Elektrodinamik dalı elektromanyetik etkileşimin teorisini inceler. Elekt...

Elektro akustik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Elektro akustik bir sinyalin akustikten (sesten) elektriksel forma aktarımını ya da tam tersi olan elektriksel formdan ses formuna aktarımın...

Elek nedir ne demektir? Anlamı

Elek İri taneli ya da un gibi toz durumunda olan şeylerin incesini kabasından ayırmak ya da içindeki yabancı maddeleri ayıklamak için ...

Ekvator nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Ekvator (kırmızı çizgi) Dünyanın dönme eksenine dik ve dünyayı eşit iki bölüme ayıracak biçimde geçen ve dünya yüzeyinde oluşan en büy...