Eleştiri nedir? Eleştirel ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kendi konuşma balonuyla bir başkasına vuran çizgi adamlar eleştiriyi anlatıyor
Eleştiri
  1. Gerçeği ortaya koymak amacıyla yapılan yargılayıcı inceleme ya da tartışma.
  2. (edebiyat) Amacı, bir edebiyat ya da sanat yapıtını her yönüyle irdeleyip açıklamak, daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve değerlendirmek olan yazı türü.
  3. (felsefe) Özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama yargılama.


  • Eleştirel: Eleştiriyle ilgili, eleştiri niteliği olan.
  • Eleştirel gerçekçi: (edebiyat) Eleştirel gerçekçilik yanlısı olan, eleştirel gerçekçilik akımı içinde yer alan.
  • Eleştirel gerçekçi tiyatro: 19. yüzyılın ortalarından bu yana, burjuva düzeni değerlerine karşı çıkma olarak yaygınlaşan, toplumsal gerçekliği sergilemeyi amaçlayan gerçekçi tiyatro.
  • Eleştirel gerçekçilik: (edebiyat) Toplumu eğitmek gibi bir amacı olmayan, toplumsal gerçekliği nesnel ve eleştirel bir tutumla gözler önüne sermeyi amaç edinen gerçekçilik anlayışı.
  • Eleştirmeli yayım: (edebiyat) Bir yapıtın değişik yazmalarını karşılaştırıp, aralarındaki farkları belirterek, ortaya konulan metnin basımı, edisyon kritik, tenkitli neşir.
( 0 soru/yorum )