Em nedir? Eme seme yaramamak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Em, ilaç, çare, deva, derman gibi anlamlara gelmektedir. Padişahımızın yarasına em bulacağı söylenen Hıdır Abdal adında bir derviş varmış, onu bulmaya gidiyorum... (İlgili cümle kaynağı: M. Şimşek)


  • Eme seme yaramamak: (deyiminin anlamı) Ne iyiliğe ne kötülüğe yaramak, hiçbir işe yaramamak. Bugün de halkın dilinde "eme seme yaramaz" denir ki "hiçbir işe yaramaz, kendisinden ne ilaç olur ne zehir" demektir. (Türk Dili 22. Cilt)
( 0 soru/yorum )