Elektromanyetik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
elektromanyetik spektrum, elektromanyetik dalgalar tayf
Elektromanyetik Spektrum
Elektromanyetikliği olan ya da bununla ilişiği bulunan demektir.


  • Elektromanyetik dalgalar: (fizik) Yüklü parçacıkların hızlanmasıyla oluşan enerji dalgaları. Birbirlerine ve hareket yönüne dikey ve sinüzoidal olarak salınan manyetik ve elektrik alanlarından oluşan elektromanyetik dalgalar, yayılmak için herhangi bir ortama gerek duymazlar ve boşluktaki yayılma hızları saniyede 2997925 x 108 metredir.
  • Elektromanyetik indüksiyon: (fizik) Bir manyetik akı içinde, alan çizgilerini kesecek biçimde hareket eden iletkenin uçlarında gerilim farkı oluşması. Bu gerilim farkı, hareketin hızına, yönüyse manyetik alanın konumuna bağlıdır.
  • Elektromanyetik kuram: (fizik) Işığın elektrik ve manyetik alanların birlikte yayılmasıyla oluşan bir olay olduğunu savunan kuram.
  • Elektromanyetik kuvvet: Elektrik yüklü bir parçacığın manyetik alandan geçerken üzerine etki eden kuvvettir.
  • Elektromanyetik kütle: (fizik) Yüklü bir parçacığın toplam eylemsizliğinin, elektrik yükünden ileri gelen bölümü.
( 0 soru/yorum )