Elektrolit nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Elektrolit (fizik, kimya) içinde iyonların var olmasından ötürü elektrik akımı geçirilebilen çözelti ya da eriyik.
  2. Elektrolit, serbest iyon içeren ve elektriksel iletkenliğe sahip ortam. Örneğin NaCl (tuz) bileşiği suda çözünürken iyonlarına ayrıştığı için bu çözelti elektrolit bir çözeltidir.
( 0 soru/yorum )