Emaret nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Emirlik, beylik, kumandanlık, valilik.
  2. Emir tarafından yönetilen bölge, valilik.
  3. Beylik.
  4. Emaret, emir, bey, voyvoda ve prens gibi sanlarla anılan kişiler eliyle yönetilen ülkeler.
  • Emareti istikfa: (tarih) Emeviler devrinde emiri doğrudan halife tarafından atanan, geniş yetkilere sahip genel valilik.
  • Emareti mahsusa: (tarih) Emeviler devrinde sınırlı yetkileri bulunan valiliklere verilen ad.
( 0 soru/yorum )