Elektrodiyaliz nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Tuzlu suyun elektrodiyaliz ile saf suya dönüşümünü gösteren çizim
Tuzlu suyun elektrodiyalizi
Elektrodiyaliz (kimya), bir çözelti içindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların (iyonların) bir elektrik potansiyelinin etkisiyle iyon seçici membranlardan diğer çözeltilere geçmesini sağlayarak hedef çözeltiden ayrıldığı bir arındırma ve ayırma sistemi türüdür. Deniz suyundan mineral tuzların, sülfatın, nitratın vb. giderilmesinde ve atık suyun geri kazanılmasında oldukça kullanışlıdır.

Elektrodiyaliz iki (anot ve katot) elektrot arasına yerleştirilmiş bir anyon seçici membranı ve bir katyon seçici membranından oluşur. Katyon seçici membranlar sülfonatlı polistirenden oluşurken, anyon seçici membranlar dörtlü amonyak ile polistirenden oluşur. Bunların arasından geçirilen çözeltideki (+) yüklü pozitif iyonlar katyon seçici membrandan geçerek (-) yüklü katoda doğru çekilirler. Negatif (-) yüklü iyonlar ise anyon seçici membrandan geçerek (+) yüklü anoda doğru çekilirler ve işlem devam ettikçe iki membran arasında kalan çözelti gittikçe saflaşır.
( 0 soru/yorum )