Emisyon nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
Gökyüzünde bir otomobil ve çıkardığı gazları bulut olarak gösteren resim
Emisyon
Otomobiller de karbondioksit (CO2) salınımı
  1. Kağıt para, senet ve tahvillerin piyasaya sürülmesi. Merkez Bankasının, piyasaya kağıt para sürme işlemine emisyon, piyasaya sürdüğü kağıt para miktarının toplamına da emisyon hacmi denir.
  2. Yanma ve çeşitli kimyasal reaksiyonlar sonucu havaya karışan kirli gaz. Motorlu taşıt sahipleri, egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek üzere egzoz emisyon ölçümü yaptırmak zorundadırlar.
  3. Çıkarmak, yaymak, salınım.


  • Emisyon hacmi: (iktisat) Bir ekonomide belli bir anda dolaşımda bulunan para miktarı; Merkez Bankasınca piyasaya sürülen para miktarı.
  • Emisyon rejimi: (iktisat) Bir ülke parasının hangi koşullar altında piyasaya sürüleceğinin saptanması.
  • Emisyon tekeli: (iktisat) Kağıt para çıkarmada tek bir bankanın yetkili olması.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
Teşekkürler
1/6/13 09:57