Müteharrik nedir ne demektir? Anlamı

Yer değiştirebilen, oynar, devingen, hareketli. Fakat hareket var olmak için, en basit bir müşahede ile anlıyoruz ki, evvela bir muharrik y...

Mütehammil nedir ne demektir? Anlamı

Dayanıklı, götürümlü. Başına gelen bela ve musibetler karşısında mütehammil bir yapısı vardı. (Ümit Kesmez) Binaenaleyh çatının yağmura mü...

Müteferrika nedir ne demektir? Anlamı

Ufak tefek masraflar için ayrılan para. Maaşından başka yüz kuruş müteferrikası vardır. (Ş. Sami) Hesapta olmayan çeşitli masraflar için a...

Müteferrik nedir ne demektir? Anlamı

Birbirinden ayrılmış, ayrı ayrı, dağılmış, dağınık. Birbirinden müteferrik bu kadar akvamı, aynı milliyetin altında tutan İslam'ı, teme...

Mütefekkir nedir ne demektir? Anlamı

İslam düşünce tarihinin en büyük mütefekkirlerinden İbn-i Sina Genel sorunlar ve konular üzerine, yeni ve kendine özgü düşünceleri ...

Müteessir nedir? Müteessir olmak ne demektir? Anlamı

Üzülmüş, üzüntülü. Anneler müteessir olurken çocuklar da müteessir olur, anneler ağlarken çocuklar da ağlarlar, sebebini anlamadan, akıl bi...

Müteessif nedir? Müteessif olmak ne demektir? Anlamları

Üzülen, üzüntü duyan, kederlenen, esef eden. Rabbine karşı sorumluluklarını tam manasıyla yapmadığın için öyle müteessif, öyle mükedder ve ...

Mütedavil nedir? Mütedavil sermaye ne demektir? Anlamı

Tedavülde bulunan, geçer, elden ele gezen (para). Elde dönen, döner (sermaye). Mütedavil sermaye : Sermaye, sabit ve mütedavil olmak ...

Mütedair nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeye dair, bir şey ile ilgili, ilişkin, -e ait, -e dair. Yavuz'dan da, Anadolu'da istediği sancakların kendisine verileceğine, d...

Mütecanis nedir ne demektir? Anlamı

Bir cinsten olan, aynı cinsten olan, birbiriyle bağdaşan, bağdaşık, homojen, türdeş. Bu millet etnik bakımdan mütecanis değildi ancak yeri ...

Mütebessim nedir ne demektir? Anlamı

Gülümseyen, tebessüm eden, güleç. Asık suratlı olmayın, mütebessim, gülümser bir simaya sahip olun. Çünkü Efendimiz (sav) öyleydi ve bizden...

Mütebaki nedir ne demektir? Anlamı

Geriye kalan, artan. Kardeş, sen ancak o düşünceden, o ruhtan ibaretsin. Mütebaki varlığın bakımındansa kemik ve deriden başka bir şey değil...

Müteallik nedir ne demektir? Anlamı

İlişkin, ilgili, alakalı. Dünyayla veya ahiretle müteallik ne hakkım geçmişse helal olsun. Sana kırgın değilim oğul, kırgın olamam... Dair...

Müteakip nedir? Müteakiben ne demektir? Anlamları

Arkadan gelen, ardı sıra gelen, takip eden, ardıl. Misallerde görüldüğü gibi Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), herhangi bir vesi...

Müteahhit nedir ne demektir? Anlamı

Müteahhit Özellikle inşaat sektöründe sıkça geçen müteahhit kelimesinin anlamı, bir inşaat projesini yapmayı yasal olarak taahhüt ede...

Müteaddit nedir ne demektir? Anlamı

Çok, birçok, birden fazla. Necip Fazıl Bey müteaddit defalar buraya gelip, benden bu eseri, mecmuası için istedi. (S. Ayverdi) Bir medeniy...

Mütareke nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Savaşan iki tarafın isteğiyle, çarpışmanın belli bir süre için kesilmesi, silahların terk edilmesi, ateşkes. Savaş durumunu muhafaza etmel...