Mütehammil nedir ne demektir? Anlamı

Tahammül eden, katlanan, dayanıklı, götürümlü: Başına gelen bela ve musibetler karşısında mütehammil bir yapısı vardı (Ümit Kesmez). Askerli...

Müteferrika nedir ne demektir? Anlamı

Ufak tefek masraflar için ayrılan para: Maaşından başka yüz kuruş müteferrikası vardır. (Ş. Sami) Hesapta olmayan çeşitli masraflar için a...

Müteferrik nedir ne demektir? Anlamı

Birbirinden ayrılmış, ayrı ayrı, dağılmış, dağınık: Birbirinden müteferrik bu kadar akvamı, aynı milliyetin altında tutan İslam'ı, teme...

Mütefekkir nedir ne demektir? Anlamı

İslam düşünce tarihinin en büyük mütefekkirlerinden İbn-i Sina Genel sorunlar ve konular üzerine, yeni ve kendine özgü düşünceleri ol...

Mütecanis nedir ne demektir? Anlamı

Bir cinsten, aynı cinsten, bir türden olan, türdeş, hemcins: Bu millet etnik bakımdan mütecanis değildi ancak yeri geldiğinde öyle bir mütec...

Mütebessim nedir ne demektir? Anlamı

Gülümseyen, tebessüm eden, güleç: Asık suratlı olmayın, mütebessim, gülümser bir simaya sahip olun. Çünkü Efendimiz (sav) öyleydi ve bizden ...

Mütebaki nedir ne demektir? Anlamı

Geriye kalan, artan: Kardeş, sen ancak o düşünceden, o ruhtan ibaretsin. Mütebaki varlığın bakımındansa kemik ve deriden başka bir şey değil...

Müteallik nedir ne demektir? Anlamı

İlişkin, ilgili, alakalı: Dünyayla veya ahiretle müteallik ne hakkım geçmişse helal olsun. Sana kırgın değilim oğul, kırgın olamam... (örne...

Müteahhit nedir ne demektir? Anlamı

Müteahhit Özellikle inşaat sektöründe sıkça geçen müteahhit kelimesinin anlamı, bir inşaat projesini yapmayı yasal olarak taahhüt ede...

Müteaddit nedir ne demektir? Anlamı

Çok, birçok, birden fazla: Necip Fazıl Bey müteaddit defalar buraya gelip, benden bu eseri, mecmuası için istedi (S. Ayverdi). Bir medeniyet...