Mütareke nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Savaşan iki tarafın isteğiyle, çarpışmanın belli bir süre için kesilmesi, silahların terk edilmesi, ateşkes.
  2. Savaş durumunu muhafaza etmelerine rağmen, savaşan iki ya da daha fazla devlet arasında ateşkesin sağlanması. Mütareke, savaş durumunu sona erdirmez. Savaşı sona erdiren barış antlaşması görüşmelerine imkan veren geçici bir durum doğurur ve barış antlaşmasının imzalanması ve müzakerelerin başlaması için öne sürülen şartları inceleme fırsatı verir. (İlgili cümle kaynağı: Z. Yıldız)
( 0 soru/yorum )