Mütefekkir nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İbni Sina'yı yan profilden gösteren eski bir resim
İslam düşünce tarihinin en büyük mütefekkirlerinden
İbn-i Sina
  1. Genel sorunlar ve konular üzerine, yeni ve kendine özgü düşünceleri olan, fikir üreten kimse, düşünür.
  2. Mütefekkir, derin düşünebilen, doğru düşünebilen, düşünmeyi meslek edinmiş olan, geniş bilgi sahibi, bilgilerin irdelemesini, kontrolünü yapabilen insan demektir.
  3. İslam dininde tefekkür eden kimseye mütefekkir denir. Tefekkürden maksat iki şeydir. Birincisi: Allahü Teala'nın azametini, kudretini düşünerek, insanın bu azamet karşısındaki zayıflığını anlayarak, O'na yönelmek ve sığınmak, eşyadan, olaylardan, kainattan ibret alarak, eserden müessire (o eseri yaratana) yol bulmaktır. İkincisi: Günlük hayatta karşılaşılan güçlük ve sıkıntıları yenmek, eşyayı, ilmi ve tekniği İslam dininin bildirdiklerine uygun, insanların rahat ve huzurunu temin etmekte kullanmak için akıl ve fikir yormak, keşf-i kadimle İslam'a nasıl bakılacağını ve İslam'ın hayata nasıl tatbik edileceğini göstermektir.
( 0 soru/yorum )