müteessir :

Müteessir nedir? Müteessir olmak ne demektir? Anlamı

  1. Üzülmüş, üzüntülü.
    Anneler müteessir olurken çocuklar da müteessir olur, anneler ağlarken çocuklar da ağlarlar, sebebini anlamadan, akıl bile erdirmeden ağlar, müteessir olurlar. (İlgili cümle kaynağı: Şehbal Derya Acar)
  2. Etkilenmiş, tesir altında kalmış.
    "Efendim saat kısmı nazik bir alettir. Soğuktan sıcaktan müteessir olur..."


  • Müteessir olmak: Üzülmek, etkilenmek. Bunun üzerine son derece müteessir olan Efendimiz, "Madem öyle, bu kavimle çarpışmadan başka çaremiz kalmamıştır!" dedi. Zira en kıymetli sahabesini öldürmüşlerdi.