Müteaddit nedir ne demektir? Anlamı


Çok, birçok, birden fazla.
Necip Fazıl Bey müteaddit defalar buraya gelip, benden bu eseri, mecmuası için istedi. (S. Ayverdi)
Bir medeniyet, müteaddit milletlerin müşterek malıdır. Çünkü her medeniyeti, sahipleri olan müteaddit milletler, müşterek bir hayat yaşayarak, vücuda getirmişlerdir. (İlgili cümle kaynağı: Z. Gökalp)
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.