Mütehammil nedir ne demektir? Anlamı


Dayanıklı, götürümlü.
Başına gelen bela ve musibetler karşısında mütehammil bir yapısı vardı. (Ümit Kesmez)
Binaenaleyh çatının yağmura mütehammil şekilde yapılması gerekmez mi?
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.