mütehammil:

Mütehammil nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Tahammül eden, katlanan, dayanıklı, götürümlü. Başına gelen bela ve musibetler karşısında mütehammil bir yapısı vardı (Ümit Kesmez). Askerliğe vücudu mütehammil olmayanları hiçbir vakit kanun silah altına davet etmez (İlgili cümle kaynağı: Meclisi Mebusan). Binaenaleyh çatının yağmura mütehammil şekilde yapılması gerekmez mi?