mütehammil:

Mütehammil nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Dayanıklı, götürümlü.
Başına gelen bela ve musibetler karşısında mütehammil bir yapısı vardı. (Ümit Kesmez)
Binaenaleyh çatının yağmura mütehammil şekilde yapılması gerekmez mi?