Mütehammil nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Tahammül eden, katlanan, dayanıklı, götürümlü: Başına gelen bela ve musibetler karşısında mütehammil bir yapısı vardı (Ümit Kesmez). Askerliğe vücudu mütehammil olmayanları hiçbir vakit kanun silah altına davet etmez (İlgili cümle kaynağı: Meclisi Mebusan). Binaenaleyh çatının yağmura mütehammil şekilde yapılması gerekmez mi?
( 0 soru/yorum )