Mütehammil nedir ne demektir? Anlamı

Dayanıklı, götürümlü.
Başına gelen bela ve musibetler karşısında mütehammil bir yapısı vardı. (Ümit Kesmez)
Binaenaleyh çatının yağmura mütehammil şekilde yapılması gerekmez mi?

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.