Mütebaki nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Geriye kalan, artan: Kardeş, sen ancak o düşünceden, o ruhtan ibaretsin. Mütebaki varlığın bakımındansa kemik ve deriden başka bir şey değilsin (Mesnevi tercümesinden). Bir tekke şeyhi sıfatıyla, Bursa'dan ayrılıp Alaşehir'e gittiğini ve ömrünün yarım asırlık mütebaki kısmını orada geçirdiğini bilmiyorlardı... (İlgili cümle kaynağı: Türklük Araştırmaları Dergisi)
( 0 soru/yorum )