Müteferrika nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Ufak tefek masraflar için ayrılan para: Maaşından başka yüz kuruş müteferrikası vardır. (Ş. Sami)
  2. Hesapta olmayan çeşitli masraflar için ayrılmış para.
  3. Güvenlik kuruluşlarında şüpheli kimselerin ilgili yerlere gönderilmek için geçici olarak barındırılarak bekletildiği, göz altında tutulduğu bölüm: Ben aslında, müteferrika polisiyim! (İlgili cümle kaynağı: Kemal Tahir)
  4. (tarih) Padişahın, sadrazamın ya da vezirlerin emirlerini gerekli yerlere ya da şahıslara ileten kimse: Böylece gelecekte Osmanlı'yı yönetecek olan şehzadeleri fitneleyecek ve doğrudan etkileyecek bir makam olan "müteferrika" oldu. (Özden Aydın)
  5. Muhtelif hizmetlerde kullanılan bazı kimselere verilen isim: Yüksek yevmiyeyle müteferrika olanlar genellikle ocağın ulufeleriyle müteferrikalar zümresine terfi eden idarecileriydi.
( 0 soru/yorum )