Mütecanis nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir cinsten, aynı cinsten, bir türden olan, türdeş, hemcins: Bu millet etnik bakımdan mütecanis değildi ancak yeri geldiğinde öyle bir mütecanis oluyordu ki... (örnek cümle)
  2. Birbirine benzer karaktere ve yapıya sahip parça veya birimden oluşan, birbiriyle bağdaşan, bağdaşık: Mütecanis, yapıca özdeş olan ve aralarında nitel ayrım bulunmayan parçaların kurduğu bütünün niteliğini ifade ediyor. (V. Timuroğlu)
  3. (matematik) Homojen.
  4. (dilbilim) Eş sesli, cinaslı.
( 0 soru/yorum )