müteakip:

Müteakip nedir? Müteakiben ne demektir? Anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Arkadan gelen, ardı sıra gelen, takip eden, ardıl.
    Misallerde görüldüğü gibi Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), herhangi bir vesile ile ayeti okumasını müteakip, ayet hakkında bir açıklamada bulunuyordu.
  2. -den sonra.
    Olayın haber alınmasına müteakip İlçe Jandarma Komutanı tarafından durum ilgili makamlara bildirilir ve derhal acele önlemlerin alınması için devriye görevlendirilir.


  • Müteakiben: Sonra, arkadan, ardı sıra. Bizim mescitte, yatsı namazını müteakiben sohbetlerimiz oluyor.