Müteakip nedir? Müteakiben ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Arkadan gelen, ardı sıra gelen, takip eden, ardıl: Misallerde görüldüğü gibi Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), herhangi bir vesile ile ayeti okumasını müteakip, ayet hakkında bir açıklamada bulunuyordu.
  2. -den sonra: Olayın haber alınmasına müteakip İlçe Jandarma Komutanı tarafından durum ilgili makamlara bildirilir ve derhal acele önlemlerin alınması için devriye görevlendirilir.


  • Müteakiben: Sonra, arkadan, ardı sıra: Bizim mescitte, yatsı namazını müteakiben sohbetlerimiz oluyor. (örnek cümle)
( 0 soru/yorum )