Müteakip nedir? Müteakiben ne demektir? Anlamları

  1. Arkadan gelen, ardı sıra gelen, takip eden, ardıl.
    Misallerde görüldüğü gibi Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), herhangi bir vesile ile ayeti okumasını müteakip, ayet hakkında bir açıklamada bulunuyordu.
  2. -den sonra.
    Olayın haber alınmasına müteakip İlçe Jandarma Komutanı tarafından durum ilgili makamlara bildirilir ve derhal acele önlemlerin alınması için devriye görevlendirilir.


  • Müteakiben: Sonra, arkadan, ardı sıra. Bizim mescitte, yatsı namazını müteakiben sohbetlerimiz oluyor.