mütedavil :

Mütedavil nedir? Mütedavil sermaye ne demektir? Anlamı

  1. Tedavülde bulunan, geçer, elden ele gezen (para).
  2. Elde dönen, döner (sermaye).


  • Mütedavil sermaye: Sermaye, sabit ve mütedavil olmak üzere ikiye ayrılır. Mütedavil sermaye, bir kullanılışta harcanan sermayedir. Ham madde stokları, mütedavil sermayeye misal gösterilebilir. Ayrıca mütedavil sermaye (döner sermaye) işletmede bilfiil kullanılan kıymetlerdir.