Müddet nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin, bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman aralığı, zaman bölümü, süre. Bir müddet beraber gittikten sonra vedalaşıp ayrılmış...
1 Yorum

Müdafi nedir ne demektir? Anlamı

Müdafaa eden, savunan kimse, savunucu (hukuk) Bir davada, davacı veya davalının haklarını savunan kimse ya da avukat. Şüpheli veya sanıkt...

Mücver nedir ne demektir? Anlamı

Mücver Rendelenmiş kabak, maydanoz, un, soğan ve yumurtanın yoğrulup köfte gibi yağda kızartılmasıyla yapılan bir tür sebze yemeği. (....

Mücrim nedir ne demektir? Anlamı

Suç işlemiş olan, suçlu, kabahatli, cürüm işlemiş olan kimse. Mesela sizin mücrim addettiğiniz adamlar da sizi mücrim addedebilirler (Halide...

Mücessem nedir ne demektir? Anlamı

Cisim durumunda olan, somut. Üç boyutlu, kabartma. Soyut kavramlar için somut bir varlıkta tam olarak belirmiş olan. Ak saç, yılların çil...

Mücahit nedir ne demektir? Anlamı

Din ve kutsal sayılan başka ülküler uğruna savaşan kimse, alperen. Her Müslümanın içinde yanan Müslümanlık aşkı, onu daima mücadeleye hazır...

Mübrem nedir ne demektir? Anlamı

Çok gerekli olan, kaçınılmaz, vazgeçilmez. Gelecek olan bela ve musibetler kaderi mübrem midir yoksa kaderi muallak mıdır? (M. S. Hekim). Ki...

Mübayenet nedir ne demektir? Anlamı

Ayrılık, başkalık. İşte şark ile garp arasında uzlaşmaz mübayenet budur. (İlgili cümle kaynağı: R. E. Ünaydın) Tutmazlık, karşıtlık, uyuşm...

Mübareze nedir ne demektir? Anlamı

Çekişme, vuruşma, savaşma. Umumi ve hususi tarihi baştan başa mübareze ve cidal gürültüleri dağdağasıyla dolmuş olan Türkler, denilebilir k...

Mübadele nedir ne demektir? Anlamı

Değiş, değiş tokuş, değişim, değişme. 9 Eylül 1922'de İzmir kurtarılıp Kurtuluş Savaşı bitince Türk ve Yunan tarafları esirlerin karşılı...

Muzaffer nedir ne demektir? Anlamı

Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, kahraman, yenmiş, utkulu. Yoksa hiç bir tarih, on misli düşmanla çarpışarak muzaffer olmuş bir millet, ...

Muylu nedir ne demektir? Anlamı

Muylu (teknik) Başka bir parça için dönme ekseni görevini gören, silindir biçiminde parça. Bir milin yatak içinde kalan kısmı. Mil...

Muvazi nedir ne demektir? Anlamı

Aynı nitelik ve özelliklere sahip olan, benzer, denk, eş, mümasil. Uygurca ile muvazi güzel eski kelimeler, eski şekiller bulunmaktadır. (İ...

Muvazene nedir ne demektir? Anlamları

Denge, denkleşme, denk gelme, balans. Fakat ruhun ve vücudun ihtiyaçları arasında bir muvazene kurmanın, beşeriyetin huzur ve selameti adın...

Muvaffakiyet nedir ne demektir? Anlamı

Başarı elde etme, başarılı olma, başarı.  Bir insan, hayatında büyük bir muvaffakiyet (başarı) kazanabilir, fakat yalnız onunla övünerek kal...