Muvaffak nedir? Muvaffak olmak ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Başarmış, başarılı (kimse): Bu romanda Peyami Safa o kadar muvaffaktı ki ben de sanki kendisi ile aynı hastahane koğuşunda yatmış, aynı bulantı ve bunaltıları çekmiş, aynı gençlik duygularını paylaşmıştım. (E. Göze)
  2. Başarılmış, başarılı (iş): Bu işte en iyi muvaffak olan da yukarıda ismi geçen Karakaş Efendi idi ve hele gazelleri hakikaten muvaffaktı. (İlgili cümle kaynağı: S. Mümtaz)

  • Muvaffak olmak: Başarmak: İnsan sebat ederse her işte muvaffak olur.
  • Muvaffak etmek (eylemek): Birinin başarılı olmasını sağlamak, başarılı kılmak: Cenabı Hak muvaffak ve daim eylesin.
( 0 soru/yorum )