Mücbir nedir? Mücbir sebep ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Zorlayan, zorlayıcı: Mücbir sebepler genellikle sorumluluğu kaldırıcı ve sorumluluğu ileri bir tarihe erteleyici sonuçlar doğurur.


  • Mücbir sebep: Kısaca beklenmedik zorlayıcı neden demektir. Mücbir sebep, hukukta bir görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, deprem, sel, savaş, ayaklanma gibi kişilerin önceden öngörebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün bulunmayan, dış etkiler sonucu meydana gelen olayları ifade eder.
( 0 soru/yorum )