Müçtehit nedir? Müçtehid ne demektir? Kısaca anlamı


Müçtehit
  1. Müçtehit, ayet ve hadislerde açıkça bildirilmemiş veya kolaylıkla anlaşılamayan bir konuda, yine ayet ve hadislerdeki uzman kişilerin incelemesiyle açığa çıkan hükümlerle yargıya varan, karar veren din düşünürü.
  2. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan din bilgilerini, toplayan, kitaba geçiren; açıkça bildirilmemiş, kapalı bildirilmiş olan bilgileri de anlayıp, açıklayabilen derin alimlere Müctehid denir.
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.