Müçtehit nedir? Müçtehid ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir rahlede kitap okurken düşünen bir müçtehidi gösteren resim
Müçtehit
  1. Müçtehit, ayet ve hadislerde açıkça bildirilmemiş veya kolaylıkla anlaşılamayan bir konuda, yine ayet ve hadislerdeki uzman kişilerin incelemesiyle açığa çıkan hükümlerle yargıya varan, karar veren din düşünürü.
  2. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan din bilgilerini, toplayan, kitaba geçiren; açıkça bildirilmemiş, kapalı bildirilmiş olan bilgileri de anlayıp, açıklayabilen derin alimlere Müctehid denir.
( 0 soru/yorum )