Muvazene nedir ne demektir? Anlamları

Denge, denkleşme, denk gelme, balans.
Fakat ruhun ve vücudun ihtiyaçları arasında bir muvazene kurmanın, beşeriyetin huzur ve selameti adına, bir zaruret olduğuna inanır. (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)

  • Muvazeneli: Ölçülü, dengeli.
  • Muvazenesiz: Ölçüsüz, dengesiz.
  • Muvazene etmek: Dengelemek.
  • Muvazene defteri: Envanter ve bilanço defteri.
    1855'te düzenlenen Bütçe Nizamnamesi adlı belgede bütçe yerine "muvazene defteri" deyimi kullanılmıştır.