Muvazene nedir ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Denge, denkleşme, denk gelme, balans: Fakat ruhun ve vücudun ihtiyaçları arasında bir muvazene kurmanın, beşeriyetin huzur ve selameti adına, bir zaruret olduğuna inanır. (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)

  • Muvazeneli: Ölçülü, dengeli.
  • Muvazenesiz: Ölçüsüz, dengesiz.
  • Muvazene etmek: Dengelemek.
  • Muvazene defteri: Envanter ve bilanço defteri: 1855'te düzenlenen Bütçe Nizamnamesi adlı belgede bütçe yerine "muvazene defteri" deyimi kullanılmıştır.
( 0 soru/yorum )