mücavir:

Mücavir nedir? Mücavir alan ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
  1. Komşu, yakın.
  2. Çevresinde yakınında bulunan yer.

  • Mücavir alan: İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiş belediye sınırlarına komşu (bitişik) ya da yakın alan.
  • Mekke mücavirleri: Hac ve dini ilim elde etme niyetiyle Mekke'ye gelip hayatının bir bölümünü veya geri kalan kısmını burada geçirenlere "civarda bulunan, komşu" manasında mücavir denilir.