Müdellel nedir? Müdellelen ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kanıtlanmış, kanıtlı, hakkında delil bulunan, belgeli, delilli: Bu sırada harp vaziyeti görüşülmüş ve bu görüşme esnasında Alemdar paşa mufassal ve müdellel izahat vererek iç yüzünü meydana koymuştur. (İ. H. Uzunçarşılı)
  2. Kanıta dayanarak: Kanaatimce bu, ayrıntılara inen, iddianamede ileri sürülen bütün iddiaları mufassalan ve kanaatimce müdellel olarak cevaplandıran bir belgedir. (İlgili cümle kaynağı: B. Boran)


  • Müdellelen: Delil ile ispat edilerek: Söyleyeceğin sözleri eşhası ile, şahitlerle, rivayetine sokacağın mevkiler ile müdellelen ispat etmelisin. Kuru laflar ile, kendi mücerret kavlinde kalacak ifadelerle hiçbir şey kazanamazsın. (H. R. Gürpınar)
( 0 soru/yorum )