müdellel:

Müdellel nedir? Müdellelen ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kanıtlanmış, kanıtlı, hakkında delil bulunan, belgeli, delilli.
    Bu sırada harp vaziyeti görüşülmüş ve bu görüşme esnasında Alemdar paşa mufassal ve müdellel izahat vererek iç yüzünü meydana koymuştur. (İ. H. Uzunçarşılı)
  2. Kanıta dayanarak.
    Kanaatimce bu, ayrıntılara inen, iddianamede ileri sürülen bütün iddiaları mufassalan ve kanaatimce müdellel olarak cevaplandıran bir belgedir. (İlgili cümle kaynağı: B. Boran)


  • Müdellelen: Delil ile ispat edilerek.
    Söyleyeceğin sözleri eşhası ile, şahitlerle, rivayetine sokacağın mevkiler ile müdellelen ispat etmelisin. Kuru laflar ile, kendi mücerret kavlinde kalacak ifadelerle hiçbir şey kazanamazsın. (H. R. Gürpınar)